Ongeveer 40 jaar ervaring in vermogensbeheer

Hannover Leasing

Succesvolle en ervaren assetmanagers

Bij het door HANNOVER LEASING in het kader van assetmanagement beheerde vastgoed gaat het voornamelijk om commercieel gebruikte objecten als

  • kantoor- en administratiegebouwen
  • vastgoed voor de detailhandel / shopping malls
  • speciaal vastgoed.

HANNOVER LEASING hecht er veel waarde aan professioneel assetmanagement tijdens de gehele duur van de vastgoedinvestering te waarborgen. De basis daarvoor vormen de uitgebreide vastgoedeconomische expertise van onze assetmanagers en hun gedetailleerde kennis van de desbetreffende markten.

Assetmanagers

De HANNOVER LEASING-groep is een van de toonaangevende aanbieders van materiële vaste activa in Duitsland en houdt zich al ongeveer 40 jaar bezig met gestructureerde financieringen evenals participatiemogelijkheden voor particuliere en institutionele investeerders.

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG werd opgericht in 1981 en bestaat sinds 1996 in de huidige structuur.

De grootste vennoot met 94,9 procent is sinds juli 2017 CORESTATE Capital Holding S.A., een volledig geïntegreerde vastgoed-investmentmanager en mede-investeerder. De Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) neemt als minderheidsvennoot met 5,1 procent in de HANNOVER LEASING-groep deel.

Met haar dochtermaatschappij HANNOVER LEASING Investment GmbH beschikt de ondernemingsgroep over alle voorwaarden om zijn activiteiten inclusief de functie van een kapitaalbeheermaatschappij conform de voorschriften van het KAGB uit te oefenen. Als kapitaalbeheermaatschappij biedt HANNOVER LEASING Investment tegenwoordig het volledige spectrum aan speciale open en afgesloten AIF’s voor institutionele en semi-institutionele investeerders evenals publieke AIF’s voor particuliere investeerders aan. Sinds 2014 heeft HANNOVER LEASING al 13 AIF’s opgericht en met succes geplaatst.

Referenties

Vancouver Building

Rotterdam

Covent Garden

Brussel

Belair

Brussel

Krijgsman 75

Amstelveen

Blaak 8

Rotterdam

Internationale competentie in assetmanagement

Sinds 2019 hebben wij bovendien een eigen vestiging in Nederland. Zo waarborgen wij voor onze investeerders een lokale optimalisatie van ons dienstenaanbod en een doelgerichte begeleiding ter plaatse. In de assetklasse vastgoed heeft HANNOVER LEASING sinds 1990 een totale investering van 11,0 miljard euro gerealiseerd.

Momenteel beheert HANNOVER LEASING in de assetklasse vastgoed vermogenswaarden van ongeveer 7,5 miljard euro. Ter hoogte van ongeveer 1 miljard euro vallen daar ook fondsen onder, die hun assets of aandelen reeds van de hand hebben gedaan, maar waarvan de liquidatiefase nog niet volledig is afgesloten. Tot de vermogenswaarden behoort binnenlands en buitenlands vastgoed, dat normaliter door operationele buitenbalansvehikels wordt beheerd. Daartoe behoort ook vastgoed in Duitsland, dat op basis van public private partnerships (PPP) gerealiseerd en geëxploiteerd wordt en voor HANNOVER LEASING eveneens assetmanagementdiensten oplevert.

Ons dienstenaanbod op het gebied van vastgoed-assetmanagement

Bewaking en uitvoering van de op het ontwerp afgestemde realisatie van vastgoedinvesteringen
Commercieel en technisch beheer van het vastgoed en de buitenbalansvehikels
Sturing en controlling van externe dienstverleners, bijvoorbeeld op het gebied van property management en facility management
Verhuurmanagement
Begeleiding van leasingnemers en huurders
Liquiditeitsmanagement
Waarborging van de financiering en begeleiding resp. sluiting van leningovereenkomsten
Risicomanagement
Coördinatie van de belanghebbenden in het kader van PPP-projecten en regelmatige contractcontrolling en reporting
Voortdurende observatie van investeringsmarkten
Het controleren en het op gang brengen van vervreemdingen (asset deals en share deals)